WWF: “Halloumi kan vara värre än kött”
Publicerad: 2019-07-01

 Den växande halloumitrenden kan indirekt utgöra ett allvarligt hot mot folkhälsan, rapporterar SVT. På senare år har importen av osten exploderat från 21 ton år 2010 till 4 000 ton förra året. Anledningen är det växande intresset för vegetarisk kost – numera erbjuder de flesta hamburgerkedjor halloumiburgare. Ostens ursprungsland Cypern är emellertid värre än alla andra, europeiska länder när det gäller antibiotikaanvändning vid djuruppfödning och antibiotikaresistens bedöms vara ett av de största hoten mot den globala folkhälsan.
– Det är över 30 000 människor som dör inom Europa årligen, till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier, som inte går att behandla. Så det här är ett hot mot folkhälsan, säger SLU-veterinären Elina Åsbjer till SVT.

I höst lanserar WWF därför en uppdaterad version av Köttguiden där man kommer att hållbarhetsbedöma olika importerade ostar, bland annat halloumi.
– Halloumi är en av de produkter som ersätter kött på tallriken. Om man tror att man gör ett bra val, då är det viktigt att ha ett bra underlag. Det kan faktiskt vara så att det valet är sämre än den köttbit man just valde bort. Det är en risk som vi på WWF vill belysa. Vi vill hjälpa konsumenterna att välja rätt, säger WWF:s Anna Richert till SVT.

De nordiska länderna ligger lägst i Europa när det gäller antibiotikaanvändning, mycket tack vare stränga djurskyddslagar och en stor medvetenhet kring risker med antibiotikaresistens. Men länder i södra Europa använder mycket antibiotika och allra värst är Cypern. Där fick djuren 453 mg per korrigerad djurenhet, jämfört med 2,9 mg i Norge, enligt europeiska läkemedelsmyndighetens senaste rapport.

Hur är det då med ekologisk Halloumi? Enligt EU:s villkor för ekologisk produktion får antibiotika bara användas om behandling är nödvändig men aldrig för förebyggande hälsovård. Karenstiden påverkas för försäljning/slakt efter en behandling så att den blir dubbelt så lång som vid konventionell djurhållning. Om ett djur getts fler än tre behandlingsomgångar med antibiotika under 12 månader får produkterna inte säljas som ekologiska.
– Kraven på ekologisk halloumi är hårdare och det är ett bättre val ur flera perspektiv men vi vet fortfarande för lite om hur användningen av antibiotika ser ut i den ekologiska produktionen, och om man ska vara ärlig, också i produktionen av getmjölk och komjölk, säger Anna Richert till Magasin Måltid.
Hon påpekar att Cyperns höga användning visar att “något är fel”, men eftersom detaljerad information saknas tycker hon att de företag som importerar varor därifrån bör ställa hårdare krav. De bör också, menar hon, berätta om de krav som ställs för allmänheten.
– Det är en unik tid vi lever i just nu, med olika sorters produkter som ersätter kött på tallriken, säger Anna Richert. Halloumi är inte den enda ersättningen till kött på grillen nu, som det ju var för många år sedan. Bredda registret på grillen, och mindre men bättre är deviser som funkar!