Upphandling av hållbara storkök ska underlättas
Publicerad: 2016-10-21

Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier för offentlig upphandling av storkök. För att kriterierna ska bli mer tillgängliga och enkla att använda har de kompletteras med rubriker och koder enligt AMA-systemet, skriver Upphandling24.se

Kriterierna är anpassade till lagen om offentlig upphandling och är klara att använda i förfrågningsunderlag. AMA-systemet innehåller allmänna material- och arbetsbeskrivningar för entreprenader och entreprenadupphandlingar och är framtaget av branschen.

Upphandlingsmyndighetens kriterier kan användas vid upphandling av tjänster för projektering och entreprenad av storkök och vid upphandling av storköksutrustning. Kriterierna täcker in flera av de funktioner hos teknisk utrustning och installationer som bör efterfrågas i en upphandling av energieffektiva storkök. Kompletteringen med AMA-koder kan underlätta för upphandlare på de tekniska kontoren och förvaltningarna, skriver Upphandling24.se.

Hållbarhetskriterierna med AMA-rubriker finns att hämta och ladda ner genom kriteriebiblioteket på myndighetens webbplats.