Unga kan bli lidande av utebliven skolmat
Publicerad: 2020-04-28

Enligt Rädda Barnen kan 1000-tals elever i hela landet fara illa av att skolmaten dras in på grund av gymnasiestängningar i spåren av coronaviruset. Rektorer och beslutsfattare i en rad olika kommuner, bland annat Malmö, Jönköping och Göteborg, har därför beslutat att gymnasieelever som inte går i skolan ska ha möjlighet att hämta lunchlådor. Detta trots att gymnasieskolorna inte enligt lag är skyldiga att servera gratis skolmat. Men i många andra kommuner får ungdomarna ordna maten på egen hand, och många befarar nu att de som lever i en socioekonomiskt utsatt situation kan bli särskilt drabbade.
Enligt en ny studie, gjord av forskare vid Karolinska Institutet i samarbete med Livsmedelsverket, har skolmaten stor betydelse för hur mycket grönsaker och näring ungdomar i Sverige får i sig. Och särskilt viktig är den för socioekonomiskt utsatta ungdomar, som inte äter så bra hemma. Studien är publicerad i den internationella tidskriften Public Health Nutrition. Ytterligare en studie, publicerad i samma tidskrift, har analyserat skillnader i matvanor utifrån ungdomarnas socioekonomiska situation. Liksom flera tidigare studier visar den att ungdomar vars föräldrar har kortare utbildning till exempel äter mindre grönsaker än de som har föräldrar med längre utbildning.
– Men i skolan äter de ungefär lika mycket grönsaker som eleverna med högutbildade föräldrar. Det visar att den svenska skolmåltiden är särskilt viktig för barn som inte äter så bra hemma, och att skolan kan ha en utjämnande effekt på sociala skillnader i matvanor, säger Patricia Eustachio Colombo, doktorand vid Karolinska institutet.