Ökande klimatavtryck för odlad fisk
Publicerad: 2020-05-04

En ny rapport visar att klimatavtrycket från norsk, odlad lax har ökat, medan det för norsk, vildfångad fisk har minskat. Att den odlade laxen till stora delar utfodras med brasiliansk soja är en av anledningarna.

Sedan 2009 har norsk laxodling vuxit kraftigt och anläggningarna har blivit större och med mer avancerad utrustning och specialiserade fartyg. Med tillväxten har näringen fått ökade problem, vilket har resulterat i ökad foderförbrukning, ökat behov av behandling med användande av servicebåtar samt produktion av läkemedel.

– Under de sista tio åren har det skett en förskjutning i fiskarnas diet mot ett foder som till runt 70 procent är växtbaserat, detta på grund på grund av att tillgången på vild fisk är begränsad och i vissa fall ohållbara fiskenivåer. Mer växtbaserat foder är inte nödvändigtvis positivt ur klimatsynpunkt om marina råvaror ersätts med brasiliansk soja, vilket i stor utsträckning är vad som skett, säger Friederike Ziegler, forskare inom hållbar sjömat på RISE som ligger bakom studien, tillsammans med SINTEF Ocean AS och Asplan Viak AS.

De nya beräkningarna visar också att klimatpåverkan nu har gått ner för alla typer av vildfångad fisk, tack vare utfasningen av kylmedel med hög klimatpåverkan, men också större fiskbestånd vilket leder till mer effektivt fiske och visar på betydelsen av en god förvaltning av fisket.