”Jag upplevde beslutet som mycket oansvarigt och girigt”
Publicerad: 2020-04-22

På grund av coronakrisen har alla större evenemang ställts in eller anordnats digitalt. Arrangörerna bakom Kostdagarna, Kost & Näring, valde emellertid att gå mot strömmen. En dryg vecka innan eventet skulle äga rum den 26–27 mars, aviserade man att det skulle genomföras fysiskt i Malmö enligt planen, trots att antalet anmälda tillsammans med utställarna översteg de tillåtna 500.
De som anmält sig fick information om att det gick bra att avanmäla sig, men någon ekonomisk kompensation skulle sannolikt inte utgå.
Kort därefter kom ett nytt besked: De som ville, hade fortfarande möjlighet att samlas i lokalen i Malmö för en fysisk konferens, övriga var välkomna att följa eventet via videolänk, dock till ordinarie biljettpris.
I efterhand har omdömena om hur evenemanget sköttes varit övervägande positiva i Kost & Närings Facebookgrupp. Men Magasin Måltid har också talat med flera personer som är starkt kritiska till branschföreningens agerande.

– Jag upplevde beslutet som mycket oansvarigt och girigt. Det enda rätta hade varit att ställa in direkt av respekt till allas tid och kostnader, säger en av de anmälda, som jobbar för en statlig myndighet och har valt att vara anonym.
– Det kändes som att man bestämt sig för att genomföra, bara för att inte drabbas ekonomiskt, fortsätter hon. Dessutom kändes det falskt att det som erbjöds digitalt var något annat än det vi anmält oss till.
Upplevde du att du fick valuta för pengarna?
– Nej, jag är mycket besviken på att ingen ekonomisk kompensation erbjöds. Digitala kostdagar är trots allt något annat än dagar på plats. I priset (4000 kr + moms för medlemmar och 5000 kr för icke-medlemmar, reds. anm.) ingick dessutom middag, luncher och fika och det fick man ju inte glädje av på ”hemmaplan”.
Hur ser du på att Kost & Näring väntade tills en dryg vecka återstod med att ta beslut om att delvis digitalisera eventet?
– Det kändes som om beslutet togs med hopp om att många skulle avboka och att man därmed skulle hamna under 500 deltagare. På så vis skulle eventet inte omfattas av restriktioner och avbokningarna skulle ske på deltagarnas i stället för föreningens bekostnad.
Hur tycker du att man borde ha agerat?
– Det rimliga hade varit att ställa in, återbetala kommunernas anmälningsavgifter och dessutom göra det direkt för att de anmälda skulle kunna komma ifrån kringkostnader som logi, resor etc. Förhalandet gjorde det hela mycket ovisst.
Vilken bild har du av branschföreningen i dag?
– Kost & Näring verkar enbart för sin egen vinnings skull, tydligen. Jag vill inte längre vara med.

Katrin Olsson, avdelningschef i Västerås, är nöjd med evenemanget som hon följde digitalt, även om hon menar att beslutet att göra en livekonferens togs alldeles för sent.
– Jag är nöjd med webkonferensen, det blev en bra lösning. Det var hanteringen innan som inte sköttes riktigt föredömligt. Vi var tre från oss som skulle ha åkt, vi tittade tillsammans på storbild, det var vad vi under rådande omständigheter hade tid med. Sen tycker jag att beslutet togs alldeles för sent. Så fort vi behövde rusta oss för corona visste vi ju att vi inte skulle kunna åka, vi fick otroligt mycket att göra med krisarbete, personalplanering och alla medarbetarfrågor.
Många av deltagarna arbetar med sköra äldre och andra riskgrupper. Tycker du att beslutet att samla dessa människor var ansvarsfullt?
– Jag anser att arrangören borde vara en förebild inom vår bransch. De borde i ett tidigt skede ha ställt in konferensen på plats – vi behövdes ju på plats i på våra arbetsplatser. Dessutom arbetar vi ju med äldre, men även med barn, och vid denna tidpunkt fanns det inte mycket information som in dag om att barnen inte blir lika hårt drabbade.
Tycker du att du fick valuta för pengarna?
– Jag har personligen svårt att se varför det är samma kostnad för arrangören när mat, dryck, vissa lokalkostnader och festarrangeman inte blev av. Dock så vet jag inte vad som krävs och vad det kostar att göra en livekonferens. Det kan ju hända att det blev andra utgifter, men då anser jag att man behöver berätta om detta, för att vi som betalat ska veta vad våra pengar gått till. Det är skattebetalarnas pengar man laborerar med, en ekonomisk kompensation borde kommit direkt och gått tillbaka i kommunens budget. Betalar vi något behöver vi också få ut något av det, vi har inte råd med något annat.

– Vi tycker att Kost & Näring resonerade oansvarigt och oprofessionellt utifrån de samhällsviktiga tjänster vi utför, säger en måltidschef och en kollega från Mellansverige som önskar vara anonyma.
– Dessutom visades ingen hänsyn till att vi deltagare kunde omfattas av någon riskgrupp, fortsätter de.
Fick ni valuta för era pengar?
– Nej, vi tycker att någon form av ekonomisk kompensation borde återbetalas med tanke på att konferensen inte kunde utföras enligt det utlovade programmet

– Det var oansvarigt att genomföra konferensen, tycker en kock i Dalarna som vill vara anonym.
Hon fortsätter:
– Det var ett felaktigt beslut och jag funderar på om det ens hade gjorts en riskbedömning innan. För mig kändes det som om branschorganisationens ekonomiska intressen fick styra helt.
Vad får det här för konsekvenser för din kostorganisation?
– Det är osäkert om vi kommer att få åka igen. I en hårt slimmad organisation som vår, måste vi hela tiden argumentera för att få åka på utbildning och nu är detta förbrukat för i år.

Dietisten Linda Jonsson deltog inte själv i eventet, men hon reagerade framför allt på diskussionerna som fördes innan det gick av stapeln.
– Enligt min mening sköttes det ganska oprofessionellt eftersom man ganska nära inpå eventet vidhöll att det skulle hållas som vanligt, trots de riktlinjer som gäller. Vad jag förstod skulle de dessutom bryta regeln om max 500 personer, om alla kom. En annan aspekt är att få skulle ha haft möjlighet att åka eftersom många verksamheter hade stoppat personalen från att resa om det inte var absolut nödvändigt.
Du var med vid Dietisternas Riksförbunds kongress. Hur löstes den?
– Trots att det var betydligt färre anmälda till den, beslutades det i god tid att den skulle ske digitalt och med ett kraftigt reducerat pris. Detta kändes betydligt mer professionellt.

Magasin Måltid har sökt Kost & Närings ordförande Marianne Backrud-Hagberg samt pressansvarige David Hollertz för en intervju men de har inte återkommit.