Extra viktigt med rätt näring för seniorer
Publicerad: 2020-04-21

Att motverka undernäring bland gamla och äta mat som stärker immunförsvaret är särskilt viktigt under pandemin, skriver fyra framstående läkare i ett debattinlägg i Läkartidningen.
”Undernäring är vanlig hos äldre och även inom sjukvården. Trots det framhålls vikten av bra näring inte tillräckligt ofta”, menar författarna.
Bland annat är vitamin C, vitamin D och zink av stor betydelse för immunförsvaret och förmågan till återhämtning. Vid sjukdom kan metabolismen dessutom förändras så att näringsämnena går åt snabbare, menar Bo H Jonsson, överläkare vid Karolinska institutet, Gunnar Akner, docent i geriatrik vid KI, Tommy Cederholm, professor emeritus och läkare med inriktning på åldrande vid KI samt Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå universitet.
Artikelförfattarna påpekar också att sambandet mellan näringsstatus och infektioner hos äldre är klarlagt, samt att det finns en studie som tyder på att behandling med vitaminer och mineraler hos äldre ledde till kortare infektionsperioder, trots att risken för att drabbas av sjukdomarna inte kunde minskas på detta vis.