Sverige och Japan i samarbete mot åldersanorexi
Publicerad: 2017-03-03

Äldre människor som inte får i sig tillräckligt mycket näring, är ett kostsamt och ökande problem i stora delar av världen. RISE Jordbruk och livsmedel startar nu ett projekt tillsammans med en japansk forskningsgrupp för att utveckla mat som särskilt passar en åldrande befolkning, skriver Rise jordbruk och livsmedel i ett pressmeddelande.

Projeketet kallas GoIndependent och är ett samarbete mellan forskningsgrupper i Sverige och Japan. Grupperna ska i två steg utveckla anpassad mat, teknik för att framställa den i större skala och system för att distribuera den.

“Vi har en snabbt ökande andel äldre i Sverige och vi behöver utveckla ny mat som både är smaklig och nyttig eftersom både smaksinnena och näringsbehovet förändras när vi blir äldre”, säger Mats Stading på RISE.

Japan har en ännu mer akut situation, med 30 procent av befolkningen som är över 65 år.

Problemet med undernärda gamla människor kallas ”ålders-anorexi”. Det handlar både om att de inte får i sig tillräckligt mycket energi och inte tillräckligt mycket av viktiga näringsämnen. Denna undernäring ger muskelförlust, viktnedgång och allmän svaghet.

“Undernäringen leder ofta till att de äldre mister möjligheten att leva ett aktivt socialt och självständigt liv, och ofta blir deprimerade. Enkla åkommor gör att de hamnar på sjukhus, ofta med fördröjt tillfrisknande. I svåra fall möter de också en alltför tidig död”, säger Karin Wendin på RISE, som länge har arbetat med mat för äldre.

Detta skulle kunna förhindras med tillgång till mat som är näringsrik, smaklig och lätt att äta, menar forskningsgrupperna i Sverige och Japan, som består av forskare, företag och organisationer.

Grupperna ska i två steg utveckla anpassad mat, teknik för att framställa den i större skala och system för att distribuera den. Gruppen i Sverige, där även Findus och Helsingborgs kommun deltar, ska inrikta sig på att göra maten säker och lätt att svälja och anpassa smak och doft så att den tilltalar de äldre.

“Vi kommer att ha en provsmakningspanel bestående av äldre personer. År 2021 räknar vi med att vi ska ha ett komplett system med maträtter anpassade till behov och synpunkter från panelen”, säger Mats Stading.

Om projektet blir framgångsrikt skulle det kunna bidra till att minska de stora kostnader som ”ålders-anorexi” ger. Vårdkostnaderna för gamla undernärda människor i Sverige beräknas till 9 miljarder kronor per år.

“Men det allra viktigaste är att vi hoppas kunna bidra till att äldre människor får bättre livskvalitet och ett socialt liv”, säger Mats Stading.

Projektet GoIndependent stöds av Vinnova och av Japans myndighet för vetenskap och energi, där Jordbruk och livsmedel i första steget får 2 miljoner kronor från Vinnova. Forskarna har tidigare under lång tid arbetat i liknande projekt tillsammans med Findus, där man har tagit fram mat och måltider som kan stärka hälsa och livskvalitet. Flera produkter från dessa samarbeten finns redan i livsmedelsbutikerna.