Västerbotten vill ha egen livsmedelsstrategi
Publicerad: 2017-03-03

Många har haft synpunkter på regeringens nya livsmedelsstrategi. Västerbotten går så långt att de väljer att ta fram en helt egen strategi.

– Världen behöver mer hållbar mat och den maten får gärna komma från Västerbotten, säger Erik Bergkvist, Region Västerbottens socialdemokratiska regionråd i ett pressmeddelande.

Det var i går som förbundsstyrelsen vid Region Västerbotten beslutade att en regional livsmedelsstrategi för Västerbotten ska tas fram. Syftet med strategin är skapa hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen och se en högre grad av nationell självförsörjning av kvalitativa produkter.

Sedan 2015 har en arbetsgrupp arbetat med att identifiera möjligheter och utmaningar kopplade till länets livsmedelsproduktion. Utmaningarna handlar bland annat om miljö, forskning, offentlig upphandling samt livsmedelsförädling.

I och med beslutet att ta fram en regional livsmedelsstrategi kommer ett stort antal aktörer att bjudas in att vara med och forma strategin.

– För att det ska bli ett bra strategiarbete som verkligen bidrar till tillväxt och utveckling inom livsmedelsområdet måste vi forma ett brett samarbete där aktörer i hela livsmedelskedjan finns med – primärproducenter, förädlare, handel och matkonsumenter som restauranger som offentlig sektor, säger Tomas Mörtsell, centerpartistiskt regionråd.

Jordbrukssektorn genererar mer än 2000 jobb i Västerbotten och förutom arbetstillfällen och inkomster till länet har jordbruket stor betydelse för att hålla landskapet öppet och bidra till en levande landsbygd, enligt Region Västerbotten.