Sunne jobbar för fler kötträtter
Publicerad: 2018-08-14

Många kommuner har aktivt jobbat för att minska köttet, men nu när många bönder riskerar att behöva skicka djur till slakt på grund av torka och foderbrist, tänker man tvärtom i värmländska Sunne.

– Om vi ska kunna bidra ytterligare behöver vi lägga till fler kötträtter på menyn. I så fall behöver vi ta en diskussion politiskt. Jag tar upp frågan på nästa kommunstyrelse. Det är också viktigt att vi som privatpersoner gör medvetna val och väljer svenskt kött. Var och en kan påverka och hjälpa våra bönder som befinner sig i en tuff situation, säger kommunstyrelsens ordförande, Gunilla Ingemyr.

Sunne kommun uppger att de huvudsakligen köper kött från svenska gårdar, genom en upphandling som gjorts tillsammans med Torsby kommun. Vid upphandlingen ställde man upp kriterier om exempelvis djurhållning och transporttider. Det gjorde att bara de leverantörer som uppfyller kraven enligt svensk djurskyddslag kunde offerera.

– Våra lokala bönder gynnas indirekt när vi via Dafgårds köper svenskt kött från de slakterier dit lantbrukarna i Sunne och Torsby levererar. Slakterierna får avsättning för sitt kött när vi köper och de kan på så vis ta emot fler djur, säger Evalena Nilsson, kostchef i Sunne kommun.