Bara hälften av kommunerna kräver djurvälfärd
Publicerad: 2018-08-08

Ursprungsmärkning och låg antibiotikaanvändning är viktigt för Sveriges kommuner, men bara hälften ställer krav på djurvälfärdsprogram – ett faktum som kan bidra till att närmare 50 procent av det kött som serveras inom offentlig sektor är importerat.

Branschorganisationen Svenskt Kött har kartlagt vilka krav Sveriges kommuner ställer när de upphandlar kött. Kartläggningen visar att många ställer krav på ursprungsmärkning och låg antibiotikaanvändning, men endast hälften av kommunerna ställer krav på djurvälfärdsprogam. Och få kommuner ställer lika tuffa krav för lamm och nöt som de gör för griskött.  Idag är 40–50 procent av det kött som serveras inom skolor och äldreomsorg importerat, men med högre ställda krav ökar möjligheten att få svenskt kött på tallriken, påpekar man från Svenskt Kötts håll.

Som en följd av torkan och faktumet att många bönder tvingats nödslakta sina djur, har flera butiker och kedjor valt att endast sälja svenskt kött. Men även kommunerna kan stötta de svenska bönderna – bland annat genom att fylla sina frysar med svenskt kött, skriver Svenskt Kött i ett pressmeddelande.

– Svenska skattebetalares pengar bör inte spenderas på livsmedel som samma skattebetalare har valt bort när de själva handlar i matbutiken. Den höga andelen importerat kött visar att det finns utrymme för förbättring vad gäller exempelvis hårdare krav på djurskydd. Det finns inga ursäkter för att inte servera hållbart producerat kött i våra kommuner, men det kräver politisk prioritering och bättre kravställning, säger Elisabet Qvarford, vd på Svenskt Kött.

Enligt Svenskt Kötts kartläggning går det att skärpa kraven vid offentlig upphandling. Bland annat ställer 9 av 10 kommuner krav på förbud mot svanskupering men knappt 5 av 10 kommuner ställer liknande djurskyddskrav för nöt eller lamm. Endast hälften av kommunerna ställer krav på djurvälfärdsprogram.

– Skillnaderna mellan krav på griskött å ena sidan och lamm- och nötkött åt andra sidan kan möjligtvis förklaras av att det länge funnits en medial debatt kring grisars levnadsvillkor, såsom svanskupering och fixering. Lamm och nötdjur hamnar däremot sällan i medias strålkastare, säger Elisabet Qvarford.

I Svenskt Kötts kartläggning av Sveriges kommuners arbete med upphandling av kött ingår samtliga län, och 192 kommuner har svarat på enkäten.