Gratis äpplen ska rädda djur från slakt
Publicerad: 2018-08-07

Sommarens extrema torka riskerar att leda till foderbrist under flera år framåt. Men det finns också ljusglimtar – bland annat i form av 30 ton äpplen som skänkts till bönderna av ett välkänt musteri.

– Det svenska lantbruket är inte anpassat för att hantera sådana krissituationer som torkan är, säger Erik Hartman, vd på branschorganisationen Foder och Spannmål till TT.
Mest alarmerande är bristen på grovfoder. Utan tillgång till hö, halm och ensilage kommer hästar, kor och får att tvingas till nödslakt, menar han.

Och konsekvensen märks redan nu, bland annat i form av halvårslånga köer till slakterierna. Något som troligtvis kommer att leda till sänkta priser på svenskt kött under hösten, men eventuellt till motsatsen redan i vår – alltså bristande tillgång till kött och högre priser.

I spåren av torkan har många insatser gjorts för att hjälpa landets bönder. Både privatpersoner och hela kommuner upplåter gratis mark där bönderna kan hämta gräs till sina djur, och via Facebookgrupper tipsas om var man hittar foder – det kan röra sig om tips om polska exportörer av höbalar, eller gräs som kan hämtas på folks egna ägor.

Men hjälpen kan kan också komma från ett mer oväntat håll. Via Facebook erbjöd Kiviks musteri djurägare som drabbats av torkan totalt 30 ton äpplen. “Responsen blev enorm”, skriver musteriet i ett pressmeddelande.

 

– Det känns bra att bidra med det lilla vi kan. Läget är akut och vi måste alla hjälpas åt. Vi kände att vi ville bidra och kunde göra det eftersom årets äppelskörd verkar bli både tidig och stor. De äpplen vi skänker skördades i fjol och var egentligen tänkta att bli till must men får nu istället bli föda för hungriga djur, säger Jan Flemming Jensen, odlingschef på Kiviks Musteri i ett pressmeddelande.

Äppelresterna från musttillverkningen kommer som vanligt att skänkas som djurfoder om några månader. I det akuta läge som råder för många uppfödare har dock Kiviks Musteri tagit det unika beslutet att dessutom skänka hela äpplen redan nu. Man kontaktade LRF i fredags och spred via Facebookgruppen Foderhjälpen©2018 att man ville skänka äpplen. Responsen var översvallande och inlägget delades redan de två första dygnen av fler än 1 900 personer.