Ekojordbruk klarar torkan bättre
Publicerad: 2018-08-15

Ekologiskt jordbruk kan klara torkan bättre än det konventionella jordbruket, visar både internationell och svensk forskning.
– Jordar med hög mullhalt håller vatten bättre och ekologiska gårdar har i genomsnitt högre mullhalter, säger Maria Wivstad, agronom och enhetschef för Centrum för ekologisk produktion och konsumtion vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala, till SR P4 Jönköping.
Det ekologiska jordbruket har två stora fördelar gentemot det konventionella. Ekogårdar har fler fleråriga grödor med djupa rötter i vallarna. Även det organiska gödslet ger den ekologiska odlingen en fördel.
Den extrema torkan har visserligen drabbat både konventionellt och ekologiskt jordbruk.
– Men det har varit ganska tydligt att de långstråiga sorterna klarar torkan bra på grund av djupa rotsystem, säger Maria Wivstad.