Stadsodlingar under lupp
Publicerad: 2021-08-13

Stadsodling är en växande trend, inte bara i Sverige. Nu ska potentialen utredas i ett nytt forskningsprojekt som genomförs i fyra små och medelstora svenska städer.
–  Vi vet att livsmedelsförsörjningen är en av vår tids stora utmaningar samtidigt som vi ser ett ökat intresse för ekologisk och lokalproducerad mat. Det har satt fokus på frågor som rör hållbar utveckling, minskade klimatutsläpp och olika lösningar för att säkra lokal livsmedelsproduktion, säger Katarina Girlitli-Nygren, professor i sociologi och verksam vid Forum för genusvetenskap, Mittuniversitetet i ett pressmeddelande.

Projektet har fått sju miljoner i stöd av Formas och kommer att pågå i fyra år i Lund, Södertälje, Härnösand och Östersund. Elin Montelius, medverkande forskare i projektet och verksam vid Risk och krisforskningscentrum vid Mittuniversitetet berättar att projektet bland annat kopplas till regeringens livsmedelsstrategi för perioden 2020 – 2030.
I strategin finns målsättningar om att uppnå en konkurrenskraftig livsmedelskedja och i ambitionerna ingår numera satsningar på att göra den svenska livsmedelsproduktionen mer hållbar och med en beredskap för kriser.

− Små och mellanstora städer har på flera sätt goda förutsättningar att utveckla stadsodlingar och blir därför särskilt intressanta att studera. Man kan till exempel anta att det blir mindre konflikter kring nyttjande av mark än i snabbt växande storstäder. Överlag vill vi bidra med kunskap om stadsodlingars betydelse för övergången till mer hållbara städer och samhällen, säger Gertrud Alirani, forskare vid Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap.