Dyster utveckling för klimatet
Publicerad: 2021-08-10

Vädret blir mer och mer extremt med torka, värmeböljor och stora mängder regn. Samtidigt smälter isarna och havsnivåerna stiger rekordsnabbt. I den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC fastslår författarna att klimatet just nu förändras snabbt på jorden, på ett sätt som saknar motstycke flera tusen år tillbaka i tiden.
– Det är otvetydigt att människan värmer upp jorden och att de pågående klimatförändringarna har lett till ökat extremväder, sa klimatforskaren Markku Rummukainen som representerar IPCC under  en pressträff anordnad av SMHI, där han kommenterade den nya rapporten.
Uppvärmningen av planeten ligger i genomsnitt på 1, 09 grader. Tydligast är temperaturhöjningen över Arktis. Detta innebär att människan nu har kortare tid på sig att bromsa utvecklingen och hindra temperaturen att mer än 1,5 – 2 grader. Även om man lyckas bromsa utvecklingen kommer den pågående utvecklingen sannolikt att få stora effekter i framtiden.
– Vissa förändringar är oåterkalleliga i ett långt perspektiv. Och en del effekter kommer fortsätta långt bortom uppvärmningen. Exempelvis uppvärmning och försurning av djuphavet och upptining av istäcket, sa Markku Rummukainen under pressträffen.
Studierna i klimatrapporten baseras inte på klimatmodeller utan på uppmätta förändringar. Författarna bakom rapporten fastslår i och med detta att det är människans utsläpp som är orsaken till det extrema vädret och att flera av de senaste väderhändelserna sannolikt inte skulle ha inträffat utan människans utsläpp.