Dubbelt så hög hyra på särskilt boende
Publicerad: 2021-08-16

Pensionärer på särskilda boenden har upp till 160 procent högre boendekostnader jämfört med pensionärer i vanliga hyresrätter, ej inräknat mat och omvårdnad. Det visar en ny granskning av landets samtliga 290 kommuner som tidningen Hem & Hyra har gjort.

Det visade sig att i många kommuner är det mer än dubbelt så dyrt att bo på ett särskilt boende jämfört men en vanlig hyreslägenhet. Storfors i Värmland är värst, där är det 160 procent dyrare att bo på särskilt boende.

Hem & Hyra har tagit fram statistik på boendekostnader för Sveriges ­fattigaste pensionärer, de som får bostadstillägg som Pensionsmyndigheten betalar ut. Myndig­heten tar förutom bostadsyta in ­kostnader för bland annat hyra, el och sophämtning som underlag för att ­kunna bestämma nivån på bostadstillägget. Den sammanlagda summan klassas då som boendekostnaden. Övriga kostnader som tillkommer på ett särskilt boende – som mat och omvårdnad – är inte medräknat i boendekostnaden, skriver Hem & Hyra.

Den boende betalar för omsorg, hyra och mat. Ibland kan även kostnad för möbler och förbrukningsartiklar tillkomma. Hyran kan variera beroende på standard och storlek. Det är inte alltid hyran är förhandlad, enligt hyresgästföreningen. För omsorgsavgiften finns en maxtaxa på 2 139 kronor per månad (2021). Det är inte ovanligt att den totala kostanden för ett särskilt boende överstiger 10 000 kronor. Avgifterna för bland annat mat kan variera från kommun till kommun, enligt Hem & Hyra.

Under 2020 bodde 108 000 personer på särskilt boende. 65 procent av dem var kvinnor och 35 procent män, skriver Hem & Hyra.