Snart kan ålen vara utrotad
Publicerad: 2018-12-06

Ålen är akut rödlistad i hela Europa, ändå fångas varje år runt 250 ton i svenska vatten. I synnerhet till jul är rökt ål en tradition och 2 av 3 fiskbutiker säljer den inför högtiderna.
– Ålen står på gränsen nu, i nästa steg är den utrotad, säger Inger Näslund från Världsnaturfonden till TT.
Det europeiska ålbeståndet beräknas ha minskat med 90 procent de senaste 30 åren. Och fienderna är många: Turbiner för vattenkraft, utdikade åar och bäckar, miljögifter och inte minst det olagliga fisket.
Varje år smugglas omkring 350 miljoner ålar från Europa enligt en uppskattning av EU:s polisorganisation Europol.
– Det är framför allt den lilla ålen som exporteras. Den går till anläggningar i Asien där den odlas, säger Sofia Brockmark, expert på ål vid Havs- och vattenmyndigheten (HAV) till TT.
Även det lagliga fisket påverkar ålbeståndet – 67 procent av de tillfrågade fiskhandlarna i en undersökning som Världsnaturfonden (WWF) har gjort uppger att de säljer ål, jämfört med åtta procent av livsmedelsbutikerna och tolv procent av restaurangerna.
I Sverige och övriga Europa är ålen akut hotad och riskerar utrotning. Därför är även det lagliga fisket hårt reglerat. Sportfiske är tillåtet i vissa sötvattensområden, men bara yrkesfiskare med särskilda tillstånd får lov att ta upp ål. På västkusten är fisket helt stoppat, men i Skåne och Blekinge finns fortfarande ett kommersiellt ålfiske.
– Vi ger inga nya tillstånd så det pågår en slags utfasning. Vi har nog vidtagit de åtgärder vi kan, säger Sofia Brockmark till TT.
Inger Näslund, havs- och fiskexpert hos Världsnaturfonden, vill stoppa handeln med ål helt.
– Eftersom ålen har varit rödlistad i över 20 år så är det märkligt att man inte tar ansvar för en akut hotad art i sin affärsverksamhet, anser hon.