Ny standard för matsvinnsmätning
Publicerad: 2018-12-05

Om matsvinnet ska kunna kartläggas behöver det mätas på samma sätt – av alla. Det menar Livsmedelsverket som lanserar en ny, nationell metod för att analysera matsvinnets orsaker.
– Att få bättre kunskap om matsvinnet i de offentliga måltiderna lägger grunden för att hitta kraftfulla åtgärder, både på lokal och nationell nivå, för att mindre mat ska slängas och mer mat ska hamna i magen, säger Anna-Karin Quetel, projektledare för Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård, skola och omsorg, vid Livsmedelsverket.
Redan i dag mäts matsvinnet i många offentliga kök, men på olika sätt. Livsmedelsverkets nya metod är tänkt att fungera som en standard för matsvinnsmätning i offentliga kök och kan integreras med redan befintliga mätverktyg på marknaden. Den kan även användas av restauranger på den privata marknaden.
Metoden är framtagen i samarbete med kommuner, myndigheter och forskare och har testats av ett flertal verksamheter och sakkunniga inom offentliga måltider och matsvinn. Fokus har varit enkelhet och användarvänlighet, skriver verket i ett pressmeddelande.
Under 2019 planerar Livsmedelsverket att kartlägga matsvinnet i offentliga måltidsverksamheter för att kunna följa utvecklingen på nationell nivå och ge kommuner möjlighet att jämföra sig med andra. Därför uppmuntras alla offentliga måltidsverksamheter att mäta matsvinnet enligt den nya metoden.oden för att nyckeltalen ska gå att jämföra.

Mer info finns på Livsmedelsverkets hemsida.