Skåne drar tillbaka nya definitionen av “närproducerat”
Publicerad: 2020-11-26

För en dryg vecka sedan berättade vi att “närproducerat” i Skåne även skulle omfatta mat från Danmark. Nu tvärvänder den styrande alliansen och drar tillbaka beslutet, eftersom de menar att just Danmarks inkludering i begreppet har “orsakat missförstånd”.

– Vi underskattade symbolvärdet av att Danmark är med i den definition av närproducerat som regionstyrelsen antog nyligen. Vi har uppenbarligen inte lyckats att förklara vad beslutet egentligen betyder, därför drar vi tillbaka vårt förslag, säger Per Einarsson (KD), gruppledare för Kristdemokraterna, i ett pressmeddelande.

Allians för Skåne menar att den debatt som har uppstått om det geografiska området, inte minst om Danmark, har gjort att sakfrågan har överskuggats.

– Definitionen har fått en del obefogad kritik, inte minst har Miljöpartiet medvetet spridit missuppfattningar. Men vi har också fått en del befogad kritik från livsmedelsbranschen. Vi kommer därför att föreslå regionstyrelsen att definitionen av ”närproducerat” återkallas, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande.

– Vi kommer att bjuda in livsmedelsbranschen för att få en fördjupad diskussion inför det nya miljöprogram som Region Skåne ska ta under våren 2021. Det är viktigt att vi får veta vilka idéer och lösningar som såväl livsmedelsproducenterna som andra branscher kan bidra med, säger Gilbert Tribo, gruppledare för Liberalerna.

– Vi kommer även att kontakta SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, för att påpeka att därifrån bör det komma en vägledning när det gäller vad som ska räknas som “närproducerat”. Frågan är ju inte bara en fråga för Skåne, säger Annette Linander (C), gruppledare för Centerpartiet.