48 miljoner till forskning om djurens roll i livsmedelssystemet
Publicerad: 2020-11-19

Sveriges lantbruksuniversitet SLU har fått 48 miljoner kronor för en ny centrumbildning som ska stärka Sveriges framtida livsmedelssystem. Centrumbildningen kommer att identifiera och utveckla djurens roll för en ökad livsmedelsproduktion, hållbarhet och konkurrenskraft.

– De betande djuren är en resurs som inte används fullt ut. Vi ska till exempel undersöka möjligheten att öka användningen av naturbetesmarker som både ett samhällsmål och som en underutnyttjad resurs, säger Per Peetz Nielsen, senior forskare vid forskningsinstitutet RISE, samarbetspartner till SLU i projektet.

SLU är också partner i två andra forskningscentra som vardera får 48 miljoner kronor; ett som ska forska kring fisk, skaldjur och akvakultur, samt ett som handlar om växtbaserat protein.