Mer covid på boenden med många timvikarier
Publicerad: 2020-11-18

Seniorboenden som drabbades hårt av coronasmittan i våras hade generellt färre anställda och fler timvikarier än de som klarat sig bättre enligt en ny undersökning som LO-facket Kommunal gjort bland vårdanställda över landet. Tillgången till skyddsutrustning var också sämre.

Enkäten har gjorts bland 1500 skydds- och arbetsplatsombud på drygt 1000 seniorboenden i hela Sverige för att undersöka personalsituationen under pandemins topp.

39 procent av boenden med flera coronafall hade över 20 procent timavlönad personal. Av boendena utan smittspridning var det betydligt färre, 22 procent, som hade över 20 procent timavlönade.

Covid-19 var den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige under första halvan av 2020, enligt ny statistik från Socialstyrelsen. Tidigare granskningar har visat att många var äldre och bodde på särskilda boenden eller hade hemtjänst.