Samarbete mot antibiotika i utländskt kött
Publicerad: 2016-02-25

Livsmedelsföretagen sätter nu upp riktlinjer för hur antibiotika får användas i köttproduktionen. I Sverige ligger antibiotikaanvändningen på den lägsta nivån inom EU, men när det gäller importerat kött till butikernas egna märkesvaror har det hittills sett betydligt sämre ut.

Den globala antibiotikaanvändningen inom köttproduktionen, med resistenta bakterier som följd, är enligt WHO ett av de största hoten mot människors hälsa.
För att få ner förekomsten av antibiotika i köttet har nu de stora svenska livsmedelskedjorna enats om gemensamma riktlinjer. Från och med nu ska fyra kriterier gälla när de köper in kött till de egna märkesvarorna. Tyngdpunkterna ligger på att antibiotika inte ska användas i tillväxtfrämjande syfte, den ska bara användas efter ordination från veterinär som även ska ansvara för dokumentation och utredningar.

De nya riktlinjerna gäller framför allt importerat kött, exempelvis från Tyskland där man använder drygt tretton gånger mer antibiotika än i Sverige. Reglerna gäller för medlemsföretagen i Svensk dagligvaruhandel, det vill säga Axfood, Bergendahls Food, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.

De fyra kriterierna:

  • Antibiotika ska inte användas i tillväxtbefrämjande syfte.
  • Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.
  • Utförlig dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och vatten. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera dokumentationen.
  • Om antibiotika återkommande används till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.