Stockholm lyfter seniormåltiderna
Publicerad: 2019-02-26

En dietistsatsning mot undernäring, fokus på klimatsmart mat och en bättre social upplevelse kring måltiden. Det är några av de insatser som ska lyfta måltiderna för Stockholms äldre. I samband med detta ersätts den gamla kostpolicyn med en ny “mat- och måltidspolicy”.
– I budgeten för 2019 satsar vi tre miljoner kronor på ett matlyft som bland annat syftar till att avhjälpa ofrivillig ensamhet. Namnbytet från kostpolicy till mat- och måltidspolicy gör att vi breddar blicken och understryker måltidens sociala betydelse. Den reviderade policyn har skrivningar som betonar vikten av att den äldre om möjligt ska ha måltidssällskap, säger Stockholms Äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner.
Han fortsätter:
– Två av tre personer över 60 år bor idag ensamma och siffror visar att var fjärde person över 85 år upplever ensamhet. Enligt en studie från Karolinska Institutet som följt äldre under flera års tid ökar ensamheten med åldern, ofta på grund av att ens livspartner avlidit.
För att bryta trenden krävs ett synsätt som inte betraktar undernäring och ensamhet som separata problem, utan som en sammanlänkad problematik. Därför vill de ansvariga i Stockholm tt måltiderna ska ses som ett tillfälle att umgås med andra äldre.
För att göra äldreomsorgen i Stockholms stad mer resurseffektiv och klimatsmart görs en rad förändringar.
– Fortsättningsvis ska vi arbeta aktivt med att motverka matsvinn och uppmuntra till inköp av ekologiska råvaror och miljömärkt fisk. Vi ställer också hårdare krav på djurskydd och antibiotikaanvändning. Framöver ska motsvarande svensk nivå ses som minimistandard, även vid köp av utländskt kött, avslutar Erik Slottner.