Här är köttet specialkost
Publicerad: 2019-02-22

Den som inte gör ett aktivt val får vegetariskt. Kött betraktas som specialkost. Så ser det numera ut på Biologiska institutionen och Institutionen för psykologi vid Universitetet i Lund. Det är styrelserna för institutionerna som har beslutat att vegetariskt är förstahandsvalet vid catering och när måltider beställs i förväg, vid egna arrangemang, workshops eller internatvistelser.
– Vi i styrelsen tyckte det var ett bra sätt att minska klimatpåverkan. Det är ett ganska enkelt sätt att göra en basförändring av något slentrianmässigt, som har en ganska stor effekt, säger Tobias Uller, professor i evolutionär ekologi, som tillsammans med lektorn Emma Kritzberg drivit på förändringen, skriver Sydsvenskan.
Reaktionerna har enligt Tobias Uller bara varit positiva. Även universitetets miljöchef Claes Nilén är nöjd med beslutet som de två institutionerna fattat.
– Jag tycker det är föredömligt, säger han i ett pressmeddelande.
Enligt Sydsvenskan kan policyn dessutom breda ut sig. Diskussioner om att gå över till vegetariskt förekommer, enligt Claes Nilén, på många håll inom Universitetet.
Föregångaren till initiativet är Lunds universitets centrum för studier av uthållig samhällsutveckling, som sedan många år inte har kött som alternativ. Också universitetets Centrum för miljö- och klimatforskning har numera vegetariskt som huvudalternativ vid mat och fika, enligt Sydsvenskan.