Så har corona ändrat svenska matvanor
Publicerad: 2020-08-27

Fler livsmedelsinköp på internet, minskat matsvinn och färre restaurangbesök till förmån för mer bakning, matlagning, odling och träning. Svenskarnas mat- och hälsovanor har förändrats av coronakrisen och myndigheternas restriktioner, visar en undersökning från branschorganisationen Livsmedelsföretagen.
Undersökningen som gjorts av Demoskop visar att coronapandemin har haft stor påverkan på svenskarnas livsmedelskonsumtion. 36 procent svarar att de planerar sina livsmedelsköp i större utsträckning än tidigare och 22 procent handlar mer mat och dryck via internet. En fjärdedel säger dessutom att de har minskat sitt matsvinn till följd av att de tar tillvara maten på ett bättre sätt. Krisen har varit ett dråpslag för Sveriges restaurangnäring. Många försöker stötta lokala restauranger genom att beställa hämtmat, men en tredjedel menar tvärtom att de köper hem mindre mat än tidigare. Även den småskaliga livsmedelsproduktionen är hårt drabbad.
Mer tid hemma har väckt mångas intresse för odling och matlagning. 19 procent uppger att de har lagat mer mat från grunden än innan krisen, 21 procent har bakat mer och 13 procent har ökat sitt hemodlande.
– Det är kul att kunna konstatera att många av de svenskar som förändrat sitt beteende den här våren kommer att försöka bibehålla de positiva livsstilsförändringar som man gjort. Att några fler funnit inspiration i köket och trädgården och försöker leva ett mer hälsosamt leverne och minska matsvinn är något positivt som vi ändå kan ta med oss från den här våren som annars alla vill lämna bakom oss så fort som möjligt, säger Jimmy Sandell, kommunikationschef på Livsmedelsföretagen.