Resurssvaga barn ska få bättre hälsa
Publicerad: 2020-08-24

Hur motverkar man övervikt och stillasittande hos barn i resurssvaga områden? Detta ska forskargruppen bakom projektet Improve ta reda på tillsammans med föräldrar till barn i förskoleklass i ett 40-tal skolor i flera kommuner. Genom studien vill forskarna ta reda på vilka strategier som fungerar bäst, både på organisations- och individnivå.
Forskargruppen, som bär namnet ”Samhällsnutrition och fysisk aktivitet” vid Institutionen för global folkhälsa på Karolinska Institutet, kommer att arbeta med så kallad interventions- och implementeringsforskning inom området matvanor, fysisk aktivitet och överviktsprevention. Syftet med projektet, som löper under två år, är att förbättra hälsan hos barn och deras familjer i resurssvaga områden.