Ekomaten ökar i kommunerna
Publicerad: 2020-08-31

Trots trender och nedskärningar fortsätter ekomaten att öka i Sveriges kommuner. Redan för ett år sedan flaggade vi för att många starka ekokommunerna Lund, Göteborg, Motala och Eslöv, drog ner på sina ekologiska ambitioner. Även grossisten Martin & Servera bekräftade att ökningstakten hade mattats av. I december skrev Ekomatcentrum om att de såg “en trend där flera kommuner och regioner skär ned på ekologiska livsmedel och sänker eller tar bort sina mål för ekologiskt.” I dagarna kom emellertid ny statistik från DKAB / Mashie som visade på motsatsen: Ekologiskt fortsatte att öka i Sveriges kommuner under första halvan av 2020. Andelen ekologiska inköp har ökat med 1,9 procent under perioden och räknat i kilo har de ekologiska inköpen ökat med 1 procent.