Nya rön: Socker har samma effekt som kokain
Publicerad: 2016-04-13

Eftersom socker har samma effekter som kokain bör man behandla båda substanser på samma villkor, anser forskare.

Det är Veckans Affärer som lyfter fram ny forskning från Queensland University of Technology som visar att ett för högt intag av socker ökar dopaminhalterna i kroppen på samma sätt som andra droger – bland annat kokain. Dopaminet i kroppen påverkar det centrala nervsystemet och det reglerar vår aptit, motorik och vårt humör.

Enligt studien kommer en långvarig konsumtion av socker till slut att resultera i en minskning av dopaminnivåer. Det betyder att människor behöver konsumera allt högre halter av socker för att kunna uppnå samma känsla av tillfredställelse som tidigare och för att undvika en mildare depression. Forskarna upptäckte också att kroniskt ätande av vanligt socker kan leda till ätstörningar och beteendeförändringar.

En av forskarna bakom studien säger att resultaten indikerar att medicin som används mot nikotinberoende också kan användas för att avvärja folk från socker.

“Överkonsumtion av socker har visat sig direkt bidra till viktökning”, säger hon. “Det har också, upprepade gånger, visat sig höja dopaminnivåer som styr hjärnans belönings- och nöjescentra på ett sätt som liknar många droger av missbruk, inklusive tobak, kokain och morfin.”

För två år sedan visade en annan studie motsatsen – att sockerberoende inte är ett biokemiskt beroende utan ett psykologiskt, samt att människor inte kan bli beroende av substanser i mat.

Men nu har alltså det australiensiska teamet gjort fynd som motbevisar 2014 års resultat, vilket dessutom bekräftas av en amerikansk forskare vid St. Luke’s Mid-America Heart Institute, enligt Veckans Affärer. I sin publikation om farorna med socker skriver han: “När man tittar på djurstudier som jämför socker med kokain ser man att även om råttorna är beroende av kokain så kommer nästan alla, när man sen introducerar socker, byta till sockret.”