Ny handbok för minskat matsvinn
Publicerad: 2020-03-10

Livsmedelsverket lanserar nu en handbok för minskat matsvinn, ett praktiskt verktyg som visar hur offentliga kök kan minska matsvinnet genom enkla åtgärder och förändrade rutiner. Målgruppen är kockar, måltidsbiträden och enhetschefer i exempelvis tillagningskök, mottagningskök och serveringskök. Handboken är också tänkt som ett stöd för den som är med när maten serveras och äts – exempelvis för personal inom vård, omsorg och pedagogisk verksamhet.
“Målet är att maten ska hamna i magen, inte i soptunnan”, menar Livsmedelsverket, som vidare påpekar att många offentliga måltidsverksamheter redan börjat arbeta med att minska mängden mat som slängs. Nu vill man göra en gemensam kraftsamling för att minska matsvinnet ytterligare.
Grunden för att minska matsvinnet är att börja mäta det, enligt Livsmedelsverket. För att alla ska mäta på samma sätt har man tagit fram en nationell mätmetod, som är inkluderad i handboken. Här presenteras också förslag på åtgärder för att minska matsvinnet i köken, i serveringen och den mat som slängs från tallrikarna i olika verksamheter.
Handboken kan laddas ner från Livsmedelsverkets hemsida.