Kamprad-miljoner till hållbar laxodling
Publicerad: 2020-03-10

Familjen Kamprads stiftelse satsar 15 miiljoner kronor på hållbara laxodlingar. Pengarna ska användas till att bygga en ny, större forsknings- och utvecklingsanläggning i Sotenäs på den svenska västkusten. En anläggning som i sin tur ska lägga grunden för en kommersiell odling i Kungshamn.− Vi vill kunna bygga en anläggning för att producera världens bästa och hållbaraste lax. Det här projektet ger möjligheten att ta fram den teknologi som krävs för att klara det, säger Joel Oresten, grundare av Smögenlax AB, i ett pressmeddelande.
Det är Göteborgs universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Innovatum, SLU och Smögenlax AB som tillsammmans tilldelas miljonerna inom ramen för projektet AkvaCirkulär, som går ut på att genom forskning och utveckling utveckla ett system för odling av fisk i saltvatten och kalla temperaturer. Systemet innebär att vattnet i anläggningen renas genom en serie av filter och recirkuleras, vilket förhindrar läckage av näringsämnen till havet. Samtidigt kan fiskens vattenkvalitet och livsbetingelser kontrolleras noggrant vilket uppges ge en bättre djurvälfärd och en slutprodukt av hög kvalitet.
− Det här projektet är betydelsefullt för branschens framtid. En viktig pusselbit är miljötillståndet för Smögenlax utökade verksamhet som vi med spänning väntar på. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked som kan leda till att fler odlingar kommer igång, säger Lillemor Lindberg, maritim innovationsledare på Innovatum.