Så rustar sig Sveriges seniorboenden för coronasmittan
Publicerad: 2020-03-11

I går eftermiddags riktade Folkhälsomyndighetens generaldirektör en uppmaning till allmänheten om att undvika onödiga besök i äldrevården. Detta sedan risken för samhällsspridning av coronaviruset höjts till den högsta nivån.
– Det är särskilt viktigt att de som arbetar inom äldreomsorg och vård av äldre och riskgrupper, inte arbetar om de får symptom, var budskapet.
Generaldirektören avrådde samtidigt anhöriga från att besöka sjukhus och äldreboenden, om det inte är absolut nödvändigt.
I Stockholm och Västergötland bedöms risken att bli smittad som särskilt hög, och sköra, äldre med underliggande sjukdomar räknas som den mest utsatta gruppen. Men hur rustar sig de som arbetar inom äldreomsorgen för en eventuell, större epidemi?
– Äldre kan drabbas hårt om coronaviruset når svenska äldreboenden, i och med att många där är sköra och har underliggande sjukdomar, säger Mia Brytting, enhetschef och mikrobiolog på Folkhälsomyndigheten, till tidningen Dagens Samhälle.
Hon säger vidare att äldreomsorgen normalt en bra beredskap för att upptäcka och hantera luftburen smitta. Men det vill till att sjuka isoleras och inte får ha kontakt med andra äldre på boendet.
Enligt Mia Brytting bedöms dock risken för smitta utifrån som låg inom äldreomsorgen. Den uppstår främst i samband med besök av anhöriga, eftersom sköra äldre inte så ofta rör sig ute i samhället. Omsorgspersonal som går till jobbet trots att de är sjuka kan också utgöra ett hot.
Men smittskyddsläkare varnar nu för att ett större utbrott av corona kan få allvarliga konsekvenser för de gamla. Därför har många av landets kommuner formulerat egna riktlinjer för vård- och omsorgspersonal och allmänhet, och runt om i landet rustar sig äldreboendena på olika sätt.
Lidingö stad har till exempel kartlagt personalen inom äldrevårdens resor för att skydda stadens äldre från coronasmitta.
Ett av Sveriges största omsorgsföretag, Attendo, med runt 16 000 anställda i Sverige, som driver äldreboenden och hemtjänst, ändrade redan i lördags sina riktlinjer gällande coronasmittan. Medarbetare som varit i drabbade områden dit UD nu avråder ifrån att resa, ska vänta 14 dagar efter hemkomst tills man återgår i arbete, trots att Folkhälsomyndigheten uppgett att detta inte skulle ha någon bevisad effekt – allt för att ta det säkra för det osäkra.
I Stockholms stad, som har det största antalet smittade i landet, finns emellertid inga sådana restriktioner.
Vårdföretaget Vardaga uppger att de vidtar en av de viktigaste åtgärderna: att hålla god handhygien och följa de basala hygienrutiner som alltid gäller i vård- och omsorgsarbetet. Samtidigt säger de sig vara beredda att vidta ytterligare åtgärder om det skulle krävas, samt att Vardagas centrala organisation kontinuerligt följer utvecklingen och bistår verksamheterna.

Hur ska äldreboendena då agera i händelse av att en patient blir smittad?

Äldre som blir svårt sjuka av coronaviruset ska vårdas på sjukhus, eftersom de kan behöva andningsstöd och andra avancerade insatser. Men krisberedskapschef Johanna Sandwall på Socialstyrelsen säger till Dagens Samhälle att många av dem endast väntas bli lindrigt sjuka, och då ska sjukvården inte belastas.
Vid behov går det att isolera coronapatienter som inte är allvarligt sjuka, i egna rum på äldreboenden eller i deras egna lägenheter. Det finns regler för hur sådant ska gå till, och en riktlinje säger att särskild personal ska avdelas för vården och omsorgen av smittade, säger Kerstin Carlsson, ordförande i Riksföreningen för medicinskt ansvariga sjuksköterskor och medicinskt ansvariga för rehabilitering till Dagens Samhälle.
Får en kommun eller ett område många äldre som behöver isoleras kanske de personerna lämpligast flyttas ihop till en enhet inom kommunen eller området. Samtidigt kan sköra äldre bli sämre av förflyttningar, fortsätter Kerstin Carlsson.
– Särskilt personer med demenssjukdom kan ha svårt att byta miljö. Men man får göra en avvägning av vad som är bäst för patienten och för omgivningen, säger Kerstin Carlsson till Dagens Samhälle.
Hon tror att det svåraste för äldreboendena kan bli att hålla coronasmittade demenssjuka isolerade. Att lyckas förklara för dem att de måste stanna på sina rum och inte får röra sig fritt så att viruset förs över till andra boende.

Uppdatering kommer!