Matavfallet minskar i Sverige
Publicerad: 2016-01-07

Matavfallet från butiker, restauranger och hushåll i Sverige minskar, enligt en ny kartläggning från Naturvårdsverket. Och den största minskningen i mängd har skett hos de verkliga svinnbovarna: hushållen.
I matavfall inkluderas både det oundvikliga (till exempel skal och kaffesump) och matsvinn, det vill säga mat som kunde ha ätits.
Hushållen svarar för den största delen matavfall i Sverige, ca 720 000 ton eller 74 kilo per person. Av detta är en tredjedel onödigt matsvinn. Enligt Konsumentföreningen går det i alla fall åt rätt håll – hushållens matsvinn har minskat med 20 procent sedan 2012, en utveckling som styrks av Naturvårdsverkets kartläggning.
Enligt samma undersökning har butiker och restauranger minskat sitt matavfall med 15 – 35 procent.
I svenska storkök slängs varje år 120 000 ton mat, enligt Livsmedelsverket.