Kramfors prenumererar på närodlat
Publicerad: 2016-09-07

I Kramfors har man hittat en lösning för hur skolbarn och äldre ska få närodlade grönsaker. De lokala småodlarna Terez Bergfeldt och Linda Isaksson drar upp och levererar grönsakerna som hamnar i kommunens skolor och äldreboenden.

Kommunerna köper in massor av mat varje år och ofta ser det ut så runt om i landet att maten fått resa långt innan den hamnar på barnens och de äldres tallrikar. Men inte längre i Kramfors. Under hösten kommer skolorna, någon dag då och då, att få grönsaker från Torsåkers andelsjordbruk, skriver Land.se.

– Jag är glad över att vi inlett ett samarbete med Torsåkers Gårdsprodukter. På det här sättet får vi närodlade råvaror samtidigt som vi stärker den lokala jordbruksnäringen, säger Karin Lidén, kostchef i Kramfors kommun.

Affärsidén med andelsjordruk är att olika personer och organisationer kan gå in som andelsmedlemmar i det jordburk man bedriver. Kunderna blir delägare i skörden, men inte i företaget. Det ökar den ekonomiska säkerheten för grönsaksodlarna, samtidigt som kommunen får varor av högsta klass.

– Vi är kommunens egen kolonilott. De betalar för sin andel i förskott, sedan levererar vi den andelen till dem, säger Terez Bergfeldt, till land.se.

I grannkommunen Sollefteå hade ett liknande avtal slutits med ett andelsjordbruk och det var deras avtal som kopierades när Kramfors skulle köpa in sig hos Tereze och Linda.

– Kostchefen där hade fått klura en hel del på upphandlingsavtalet och han är duktig på sådana saker. Vi gör nu en direktupphandling på samma sätt som de har gjort, säger Karin Lidén.

Kommunen kan inte lösa hela sitt behov av grönsaker på detta sätt, men den del de får från Torsåker ska vara av yppersta kvalité. Nu vill Karin Lidén också hitta lantbrukare som kan leverera närproducerat kött enligt liknande princip, men än så länge har ingen intresserad hört av sig, skriver Land.se.

Foto: Kramfors Kommun