Jönköping satsar för bättre äldremat
Publicerad: 2017-06-14

I Jönköping har kockar inom äldreomsorgen vidareutbildats i smaksättning i en satsning för att få bättre mat till kommunens äldre. Till hösten startar ett annat projekt som ska göra äldre mindre ensamma.

Det var i mars som utbildningarna för kockar inom äldreomsorgen drog i gång.  Syftet med kurserna är att äldrekockarna ska bli bättre på att få fram smakerna ur råvarorna. Bland annat har utbildningen innefattat moment om hur man kan få fram de fem grundsmakerna bättre, skriver Jönköpings Posten.

Vidareutbildningarna fortsätter för resten av personalstyrkan under hösten då ett projekt som handlar om att minska ensamheten bland de äldre kommuninvånarna startas. Bland annat handlar det om att ordna med träffpunkter för de äldre, men också ett arbete med hur man kan göra dem tillgängliga för fler. Dessutom finns förslag på en hämtservice för de som har svårt att lämna hemmen och samtalsstöd samt en telefonlinje.
Satsningen bygger ett tätt samarbete med föreningslivet som kommer kunna söka om projektpengar. Två miljoner är avsatta för ändamålet och förslaget ska godkännas av kommunfullmäktige innan arbetet kan dra i gång, skriver Jönköpings Posten.