Allt fler blir allergiska mot kött
Publicerad: 2017-06-16

För sex år sedan kunde forskare visa att fästingbett kan leda till köttallergi. Sedan dess har antalet nyupptäckta fall ökat tiofaldigt i Sverige. Forskare tror att det finns fler som är drabbade men som ännu inte vet om att det är kött de är allergiska mot, skriver SVT Nyheter.

Att fästingar kan sprida olika sjukdomar känner de flesta till, men inte många känner till att fästingbett även kan leda till köttallergi. Det är kolhydraten alpha-gal som finns i fästingarnas mag- och tarmkanal som är orsaken. Den som får in alpha-gal via huden vid ett fästingbett kan utveckla allergiantikroppar mot sockermolekylen som kan leda till att man inte längre tål så kallat rött kött, det vill säga kött från gris, nötkreatur, lamm och vilt eftersom det också innehåller alpha-gal. I Sverige var det forskare vid Karolinska Institutet och Södersjukhuset som först kunde bevisa kopplingen mellan fästingbett och köttallergi.

Allra först gjordes upptäckte av  forskare i Australien och USA om ett misstänkt samband mellan köttallergi och fästingar. Några år senare kunde forskning visa att alpha-gal finns i fästingarnas mag- och tarmkanal och att svenskar också är drabbade,

Allergin har varit något av en gåta för forskarna vid Karolinska eftersom immunförsvaret normalt inte reagerar på alpha-gal om vi äter rött kött och får in ämnet i vår mag- och tarmkanal. Men när vi exponeras för alpha-gal via fästingbettet i huden så kan kroppen uppfatta alpha-gal som något främmande som vi måste försvara oss mot, och vi kan då kan vi bli allergiska mot rött kött.

De flesta köttallergiker drabbas av kliande utslag, magsmärtor, illamående och diarré. Hälften får även den svåraste formen av allergisk reaktion med blodtrycksfall, svimning och/eller andningsbesvär. Det flesta patienter inte reagerar varje gång de äter kött och att reaktionerna ofta kommer ungefär två till sju timmar efter köttintaget vilket ofta leder till att varken doktor eller patient ser kopplingen till köttet.

Forskarna känner idag till ungefär 200 fall av köttallergi i Stockholmstrakten och i södra Sverige. Antalet har ökat tio gånger de senaste sex åren men exakt hur många som har köttallergi vet man inte säkert. Forskarna misstänker att det finns ett mörkertal, och att fler är drabbade utan att veta om det.

Eftersom köttallergiker kan drabbas av en livshotande allergisk reaktion, rekommenderar forskarna att den som har typiska symptom efter fästingbett uppsöker läkare. Tidigare togs alpha-gal-blodprovet bara på forskningsbasis på enstaka sjukhus men sedan maj i år kan läkare i alla delar av landet beställa testet.

Man ska dock komma ihåg att köttallergi sannolikt är en ovanlig form av födoämnesallergi. Majoriteten av dem som får fästingbett utvecklar inte köttallergi, skriver SVT Nyheter.