Äldre gick ner i vikt på boende – personalen åt deras mat
Publicerad: 2017-06-12

Flera äldre på Höjdens boende i Skellefteå har den senaste tiden gått ner ovanligt mycket i vikt. Samtidigt ska personalen på äldreboendet ha ätit av de boendes mat, rapporterar SVT Nyheter.
Äldreboendet har tvingats vidta akuta åtgärder efter att sjuksköterskor på arbetsplatsen rapporterat om flera brister. Flera av de äldre gått ner ovanligt mycket i vikt, samtidigt som det kommit till boendechefens kännedom att personal ibland äter av de boendes mat. Boendechefen Madeléne Leonardsson ser allvarligt på situationen samtidigt som hon inte med säkerhet kan säga att de två händelserna har med varandra att göra.

– Det är lätt att tänka så och jag förstår att man kan tolka det som att de boendes viktnedgång beror på att personalen äter deras mat, men det behöver inte vara så. Det kan vara så att de äldre av någon anledning har dålig aptit och att det blir mat över som personalen sedan ätit. Det kan med andra ord vara en slump, säger Madeléne Leonardsson till SVT.
Personalen har en policy som säger att de inte får äta av de boendes kvarlämnade mat. Det är fyra boende som gått ner ovanligt mycket i vikt och att det är en tendens som sjuksköterskorna som jobbar närmast de äldre uppmärksammat.

En Lex Sarah-anmälan har gjorts och Socialkontoret ska utreda händelserna. I samband med denna anmälan har även andra britser anmälts. Bland annat brister i städrutinerna, att blöjor inte alltid bytts vid behov och dåligt bemötande mot ny personal.
På äldreboendet väntar man nu på att utredningen ska visa hur bristerna kan ha uppstått för att sedan kunna förbättra sitt arbete. Men akuta åtgärder har redan vidtagits.

Äldreboendet har även tagit kontakt med en arbetsterapeut för att planera för insatser och utbildning i metoder för arbetsgruppen, skriver SVT.