Internationella skolmåltidsdagen är här!
Publicerad: 2016-03-03

I dag firar skolor över hela världen International School Meals Day. Syftet är bland annat att uppmuntra skolkockar världen över att dela med sig av erfarenheter kring hur man skapar goda mat- och måltidsvanor bland barn och unga, såväl i skolan som i hemmet.

Detta är målet med Internationella Skolmåltidsdagen:

  • Öka medvetenheten om näringsvärdet hos skolmåltider världen över
  • Understryka sambandet mellan goda matvanor, undervisning och inlärning
  • Föra samman barn över hela världen för att stimulera goda matvanor och verka för ökat välbefinnande i skolor
  • Dela framgångssagor i skolrestauranger globalt
  • Lyfta fram forskning kring skolmåltider
  • Öka medvetenheten kring problem relaterade till fattigdom och undernäring som kan påverkas genom skolmåltiderna

Initiativet tog sin början 2010 då skolor i USA och England ville nätverka för bättre skolmåltider. Idag stöttas det av en rad myndigheter och organisationer i framför allt Storbritannien och USA, tillsammans med skolcateringföretag och andra intressenter.

På Internationella skolmåltidsdagens hemsida kan man ta del av utmaningar och framgångssagor från hela världen, från fattiga länder som Liberia och Mozambique, till hur den svenske skolkocken Lyndon McLeod genom ett utbyte har uppmuntrat en brittisk kollega att använda mer färsk fisk.