Gräshoppan godkänt livsmedel
Publicerad: 2021-11-22

Den europeiska vandringsgräshoppan har nu, som andra insektsart, godkänts av EU som livsmedel. Beslutet att godkänna gräshoppan som mat inom EU har fattats av Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Livsmedelsverket skriver i ett pressmeddelande att myndigheten gått igenom allt vetenskapligt underlag och konstaterat att gräshoppan är tjänlig som mat.

Tidigare i år godkändes mjölmask som livsmedel inom EU, och flera andra insektsarter håller också på att bedömas: hussyrsa, tropisk hussyrsa, honungsbi, drönarpuppa och svart soldatfluga.

Samtliga insekter som godkänts eller väntar på godkännande, får redan användas som livsmedel under tiden som ansökningarna behandlas.