Halvering av matförgiftning under pandemin
Publicerad: 2021-11-23

Under 2020 minskade antalet inrapporterade fall av matförgiftning till Livsmedelsverket med nästan 54 procent jämfört med 2019. Från mars, när restriktionerna infördes, minskade de flesta sorters smittor markant. En trolig orsak är att många avstod från restaurangbesök under året samtidigt som fler tvättade händerna mer noga och höll avstånd till andra.
–  När restriktionerna infördes avtog vinterkräksjukan kraftigt. Det visar bland annat hur stor effekt det har att tvätta händerna noga och ofta, säger Jonas Toljander, risk- och nyttovärderare på Livsmedelsverket, i ett pressmeddelande.
Livsmedelsverkets rapport baseras på 173 rapporter om misstänkta eller bekräftade matförgiftningar med sammanlagt 1 314 sjukdomsfall. Den vanligaste orsaken till smitta var fel temperatur eller fel tid vid förvaring av maten. Det angavs som orsak i 21 rapporter. Det kan till exempel vara för låg temperatur vid varmhållning eller för hög temperatur vid kylförvaring.
–  Att se till att temperaturen är rätt är ett lätt sätt att minska risken för matförgiftning. Rätt förvaringstemperatur minskar dessutom matsvinnet då maten håller längre, säger Jonas Toljander.