Göteborg skrotar ekomål
Publicerad: 2019-08-07

På senare tid har flera framstående ekokommuner, som Lund, Motala och Eslöv, sänkt sina ekologiska mål. Nu väljer Göteborgs stad att plocka bort målet 100 procent ekologiskt kött i kommunala verksamheter ur budgeten för 2019. I stället vill stadens alliansstyre att man serverar mer svenskt kött, skriver SVT Nyheter Väst.
– Vi vet att utbudet av kött som är svenskt och ekologiskt inte räcker till i dagsläget. Istället för att behöva importera kött, så justerar vi målen och fokuserar på starkt djurskydd vilket gör att vi får mer svenskt kött till de kommunala köken, säger Naod Habtemichael, kommunalråd för Centerpartiet i ett pressmeddelande.
Enligt Sofia Sollén-Norrlin på branschorganisationen Ekologiska Lantbrukarna stämmer emellertid inte uppgifterna. Hon menar att det snarare finns ett överskott på svenskt, ekologiskt nötkött.
– Slakterierna signalerar överskott snarare än tvärtom, säger hon. Och pratar vi gris så har KRAV-producenter tyvärr tvingats minska sin produktion det senaste året på grund av att de inte fått sålt allt. Om Göteborgs stad inte lyckats få tag i tillräckligt med svenskt ekokött måste det vara något problem i kedjan, efter producentledet.
Även Staffan Carlberg på KRAV är skeptisk till Göteborgspolitikerns uttalande.
– Vår bild är att det inte råder underskott i producentledet. Problemet är nog ett annat, men det kan man bara spekulera i, säger han.
– Det finns god tillgång på både ekologisk nöt och kyckling, instämmer Eva Fröman på Ekomatcentrum. Det här är nog snarare en fråga om priset och att Göteborgs stad fått en ny, politisk sammansättning. Det är billigare med svenskt kött än svenskt, ekologiskt kött, konstaterar hon.
Göteborgs stads nya mål är att allt kött som köps in ska vara producerat enligt svensk djurskyddslagstiftning. Man kommer dock även i framtiden att ha en hög andel ekologiskt kött i verksamheterna – även om Naod Habtemichael ser positiva miljöeffekter av att inte allt kött är ekologiskt.
– Ekokött har mycket högre koldioxidutsläpp så vi hoppas genom det här att vi bidrar till att Göteborgs stads klimatavtryck minskas, säger Naod Habtemichael till SVT Nyheter Väst.
Uppfattningen om att ekomaten är dålig för klimatet fick framför allt fäste efter att Chalmers publicerade en omstridd studie i höstas.
Enligt WWF, som ger ut Köttguiden, går det emellertid inte att säga om produktion av ekologiskt kött släpper ut mer eller mindre växthusgaser än konventionell produktion, baserat på befintliga studier.