Regeringsoffensiv mot matsvinn
Publicerad: 2019-08-06

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att föreslå etappmål för att förebygga matavfall. Bakgrunden är att Sverige är bra på att återvinna material, energi och näring ur avfall, men avfallsmängderna fortsätter att öka. Som en del i arbetet inom Agenda 2030 ska det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet halveras, men matsvinnet ska minska längs hela livsmedelskedjan.
– Sverige producerar runt en miljon ton matavfall varje år. Matsvinn innebär en onödig klimatpåverkan och spridning av bekämpningsmedel i produktionsledet eftersom den mat som slängs inte hade behövt produceras från början, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin i ett pressmeddelande.
Naturvårdsverket får även i uppdrag att föreslå etappmål för att främja återanvändning av förpackningar.