FN-rapport: Köttproduktionen är ett allvarligt hot
Publicerad: 2019-08-08

Att ersätta fossila bränslen med förnybara alternativ räcker inte för att motverka klimatförändringarna. Vi människor måste också ändra våra kostvanor och börja äta mer vegetariskt. Det slår FN:s klimatpanel IPCC fast i en ny rapport som släpptes idag.

FN-rapporten Climate Change and Land som presenterades vid klimatpanelens möte i Genéve idag, är resultatet av ett mångårigt arbete av hundratals forskare från hela världen som sammanställt befintlig forskning om hur människans bruk av jordar och skogar bidrar till klimatkrisen. Rapporten diskuterar hur jordens marker ska användas för det ska bli möjligt att nå klimatmålen och klara anpassningen till ett förändrat klimat. Rapporten konstaterar också att dagens jord- och skogsbruk ger stora klimatutsläpp och att det driver på klimatförändringarna.

Här är de fem viktigaste punkterna i rapporten, enligt Naturskyddsföreningen:

1. Den globala avskogningen måste avta
Skövlingen av viktiga ekosystem med stora kolförråd måste stoppas. Istället måste ekosystemen skyddas och återställas om klimatmålen ska kunna nås.
2. Dags för negativa utsläpp
Att bara minska utsläppen av växthusgaser räcker inte längre för att nå klimatmålen – världen kommer behöva ”negativa utsläpp”, vilket innebär att halten av växthusgaser i atmosfären måste sänkas.
3. Prioritera naturliga klimatlösningar
Så kallade ”naturliga klimatlösningar” måste prioriteras eftersom det är det enklaste och tryggaste sättet att binda och lagra koldioxid. Träd binder och lagrar koldioxid och därför behöver vi mer skog och återställning av naturskogslandskap.
4. Utsläppsminskningar framför klimatkompensation
Klimatkompensation fungerar inte i längden. Det bygger på att fossila utsläpp kan ersättas, men nu har IPCC tydliggjort att vi kommer behöva drastiska utsläppsminskningar och kolsänkor samtidigt för att nå klimatmålen.
5. Köttproduktionen måste minska kraftigt
Köttproduktionen står för stora utsläpp och dess stora markanspråk driver på skogsskövling och hindrar återställandet av rika skogs- och våtmarker på många håll. Därför måste köttproduktionen minska betydligt om vi ska ha en chans att nå klimatmålen. Samtidigt visar forskningen att ekologisk produktion kopplat till vallbete kan ge en betydlig kolinlagring i landskapet, som på sikt i ett mångsidigt jordbruk även kan minska behovet av fossila gödningsmedel. Detta kräver dock en omprioritering av köttproduktionen där vallbetet ska dominera. Det positiva är att detta även ger bättre livskvalitet åt djuren och är viktigt för biologisk mångfald. Ekologisk animalieproduktion och mer vegetarisk kost behövs för alltså för välmående marker, vilket är viktigt både för klimatanpassningen och kolinlagringen.