God ekonomi i kommunerna även i år
Publicerad: 2021-05-12

Även i år bedöms kommuner och regioner få goda resultat till följd av tillfälliga statsbidrag, uppger Sveriges kommuner och regioner i ett pressmeddelande.
Förra året fick kommuner och regioner ett överskott och även i år väntas positiva resultat i kommunerna medan regionernas resultat försvagas rejält, bland annat till följd av ökad pensionsskuld.
– De tillfälliga statsbidragen ger och har gett förutsättningar för kommuner och regioner att, med ekonomin tryggad, hantera den pågående pandemin och en mycket osäker tid. Bedömningen av sektorns resultat är samtidigt omgärdat av en stor osäkerhet och pandemin förväntas påverka ekonomin för lång tid framöver, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Vårens upplaga av Ekonomirapporten, som SKR presenterade i går, pekar på att den svenska ekonomin förväntas återhämta sig snabbt under 2021 och 2022. Osäkerhet kvarstår dock på flera sätt, såsom smittspridningens utveckling och hur restriktionerna kommer att se ut. Trots en förväntad konjunkturuppgång bedöms dock en bestående försvagning av arbetsmarknaden fram till minst 2024.
Det positiva resultatet 2020 beror på en rad samverkande faktorer, bland annat att skatteintäkterna inte har påverkats av pandemin i förväntad omfattning, då staten har infört korttidspermitteringsregler och förstärkta arbetslöshetsersättningar. Andra starkt bidragande faktorer är stora tillfälliga pandemirelaterade statsbidrag och statens ersättning av sjuklönekostnader.
Pandemin har även inneburit att kostnader för vissa verksamheter ökat långsammare, så som den minskade efterfrågan på äldreomsorg och förskoleverksamhet samt även till viss del inställda operationer och behandlingar.