Ilska mot höjda kontrollavgifter
Publicerad: 2021-05-17

Livsmedelsbranschen rasar mot ett nytt förslag som innebär en avgiftshöjning på 50-150 procent för livsmedelskontroller under de kommande tre åren. Höjningarna gäller kontroller i samband med slakt men även en rad andra anläggningar, från mejerier till småskalig livsmedelstillverkning.

– Det är orimligt att belasta branschen med dessa kostnadsökningar. De motverkar hela livsmedelsstrategin som kräver att konkurrenskraften för den svenska livsmedelsproduktionen blir bättre – inte sämre, säger Åsa Odell, ordförande för LRF Kött till tidningen Lantbruksnytt.

LRF, Svensk Fågel, Svenska Köttföretagen och Kött- och charkföretagen har lämnat ett gemensamt yttrande till Livsmedelsverket där de kritiserar avgiftshöjningarna i remissen.