Gävleborg upphandlar frukt av anmäld leverantör
Publicerad: 2016-03-18

Ett fruktkorgsföretag som åtalsanmäldes av Livsmedelsverket för bland annat eko-fusk har nu vunnit en upphandling i Gävle värd 1,8 miljoner kronor. Företaget, som levererar frukt till en rad företag och organisationer, blev i januari åtalsanmält av en av sina egna kunder: Livsmedelsverket. Detta skriver Upphandling24.

Anmälan gjordes sedan företaget visat sig ha allvarliga brister i hanteringen och bland annat inte levererat ekologisk frukt, trots att det uttryckligen stått i avtalet. Verket anser att det sannolikt inneburit stora ekonomiska vinster för företaget, särskilt då ekologisk frukt ofta är avsevärt dyrare än konventionellt odlad.

Vid sidan av Livsmedelsverket har företaget levererat frukt till bland annat Regeringskansliet, Skatteverket, Sveriges lantbruksuniversitet, Västra Götalandsregionen, Läkemedelsverket, Kriminalvården, Göta hovrätt och Trafikverket.

Nu har även Inköp Gävleborg upphandlat fruktkorgar av samma företag för leverans till till bland annat Gävle och Ovanåkers kommun samt flera lokala myndigheter och bolag. Avtalet är sammanlagt värt minst 1,8 miljoner, skriver Upphandling24.

Inköp Gävleborgs förbundsdirektör säger till SR P4 Gävleborg att man inte kan exkluderas från en offentlig affär förrän man är dömd för brottet, men att man kommer att kontrollera fruktkorgarna mer noggrant än vanligt i Gävleborg.