Så ska det svenska matsvinnet halveras
Publicerad: 2016-03-22

För att halvera matsvinnet i enlighet med FN:s målsättningar behöver Sverige ta fram en nationell strategi. Det behovet lyfts fram när Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket idag presenterar slutrapporten i regeringsuppdraget för minskat matsvinn till regeringen.

– Projektet har inneburit en bra start och har bidragit till att få upp matsvinn på agendan i Sverige. Men för att få till en varaktig förändring behöver arbetet fortsätta säger Ingela Dahlin, projektledare Livsmedelsverket i ett pressmeddelande.

– Den treåriga satsningen har fungerat effektivt och vi ser att matsvinnet har minskat under de här åren. En bra samverkan mellan myndigheterna och god respons från ett stort antal aktörer har bidragit till resultatet, säger Anita Lundström, ansvarig handläggare Naturvårdsverket.

– Undersökningar har visat att en del av maten som odlas försvinner redan på fältet. Det beror på ojämn efterfrågan eller att det saknas en marknad för att sälja grönsaker som inte är helt perfekta berättar Ulrika Franke, utredare Jordbruksverket.

Slutrapporten tydliggör behovet av att ta fram en långsiktig nationell strategi för att nå FN:s mål om att halvera matsvinnet i butiks- och konsumentledet till år 2030, som Sverige åtagit sig att genomföra. Strategin föreslås omfatta bland annat fortsatta kommunikationsinsatser, kartläggningar och utvecklad samverkan mellan aktörer.

Slutrapporten för regeringsuppdraget presenteras och överlämnas till Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht vid ett möte på näringsdepartementet i dag, den 22 mars.

Regeringsuppdraget om minskat matsvinn har pågått under 2013 – 2015. Livsmedelsverket har samarbetat med Naturvårdsverket och Jordbruksverket. Uppdraget har haft fem huvudområden:

Analysera möjligheter och eventuella hinder för att minska matsvinnet
Riktade informationsinsatser till konsumenter
Öka samverkan mellan olika aktörer
Sprida information om goda exempel
Stimulera till produktion av biogas och utnyttjande av rötresten för det matavfall som inte går att undvika.