Ekomat ökar stort i regionerna
Publicerad: 2016-11-14

Inköpen av ekologiska livsmedel går fram i alla svenska regioner och landsting, utom i ett.

En ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), visar att ekologiska livsmedel ökade i 20 av 21 landsting under 2015.

Kronoberg var det landsting där andelen ekologiska livsmedel var allra högst på totalt 49 procent, samtidigt som Västernorrland stod för den största ökningen när de gick från 22 till 35 procent ekologiska livsmedel under 2015.

Det finns inga politiska mål på nationell nivå om hur stora inköpen av ekologiska livsmedel ska vara, istället sätts de målen av varje landsting individuellt. 

Enligt rapporten har 16 av landstingen nu över 30 procent ekologiska livsmedel. Rapporten hänvisar den starka framgången av ekomat till tydliga politiska beslut och krav samt ambitiösa mål.

Riksmedeltalet ökade från 32 till 36 procent mellan 2014 och 2015. År 2009 låg samma siffra på 13 procent och ökningen avekomat konstateras därför ha varit stor de senaste åren.

I botten på listan placerade sig landstingen Västerbotten, Norrbotten och Gotland. Västerbotten är det enda landstinget som inte når upp till 20 procent ekologiska livsmedel.