Ökat fokus på närodlad och ekologisk mat i Skåne
Publicerad: 2016-11-14

Region Skåne har fått ett uppdaterat miljöprogram med större fokus på närdodlad och ekologisk mat, skriver Norra Skåne.
Programmet, som gäller fram till 2020, ger samma standard i upphandling av närproducerade livsmedel och mat som är producerad i andra länder. Miljöprogrammet ska, enligt uppgift till Norra Skåne, ha bidragit till att 70 procent av regionens verksamhet nu är fossilfri och att ambitionen är 100 procent år 2020.
‑ När vi upphandlar gynnar vi producenter som inte har samma hårda krav som våra egna på hemmaplan. Det finns i dag hinder som gör det svårt att kontrollera när maten transporteras över gränserna, förklarar Birte Sandberg, gruppledare för Centern i regionen, till Norra Skåne.