Kalla matlådor kan leda till näringsbrist hos äldre
Publicerad: 2016-11-21

Äldre med hemtjänst får sällan själva bestämma vad de ska äta och majoriteten får kall mat i lådor som är tillagade flera veckor i förväg. Det visar en ny stor undersökning som SPF Seniorerna har gjort i landets kommuner.

I sju av tio kommuner serveras pensionärerna som valt att få hem mat till sitt hem i form av matlådor kall mat. 87 procent av kommunerna uppger i enkätundersökningen som besvarats av 253 av landets 290 kommuner att pensionärerna inte kan välja leverantör och 67 procent får inte heller önska vad de vill äta.

Situationen är allvarlig och kan leda till näringsbrist och i värsta fall sjukdomar och demens menar en av Sverige ledande experter på äldres hälsa, uppger Tv4.

“Matproblemen är väldigt komplexa. Det ena handlar om de här matlådorna ser aptitliga ut. Men det största problemet, är om de är anpassade efter individens behov av näring. Det är de nästan aldrig” säger Yngve Gustavsson, en av Sveriges ledande professorer i geriatrik, till Tv4.

Han menar att undernäring leder till livshotande infektioner, men också till en ökad risk för trycksår, stor risk för fallolyckor och att många äldre framförallt blir djupt deprimerade.

“Dessutom utvecklar en del till och med demens av allvarlig näringsbrist och det blir ju fruktansvärt dyrt”, säger han till Tv4.

Maten som levereras i landets kommuner är ofta tillagade i storkök som sedan fraktar maten till hemmen som kan ligga långt ifrån platsen där maten tillagas. Att maten är tillagad långt i förväg, ibland flera veckor, är inte ovanligt.