“Vi vill starta en folkrörelse”
Publicerad: 2018-11-23

Hej Gerda Nilsson Tjernström, verksamhetschef för Generation Pep som ska samarbeta med White Guide Junior i nya kategorin Årets Pep Skola. Berätta – vad är Generation Pep?
– Vi är en icke vinstdrivande organisation som grundades på initiativ av Kronprinsessparet för 2,5 år sen. I samband med att de gifte sig startade de en stiftelse där ändamålet är att främja hälsa och motverka utanförskap. Båda har ett genuint engagemang för barn och ungas hälsa. Vår vision är att alla barn och unga både ska ges förutsättningar och själva känna motivation att leva ett aktivt och hälsosamt liv. Vi vill hjälpa till genom att skapa en folkrörelse för mer fysisk aktivitet, hälsosamma matvanor och mer jämlik hälsa.

Är det inte lite dammigt med folkrörelser?
– Nej tvärt om, folkrörelsen är på återtåg, fast kanske på nya sätt. Det finns ett stort engagemang och vi tror att vi kan vara en plattform och en kanal.

Är ni ett tecken på att regeringens och myndigheternas insatser inte räcker?
– Om man tittar på fysisk aktivitet så är det i dag bara tre av tio barn som kommer upp i rekommendationen som finns för att man ska må bra. Den innebär att man ska göra någon form av aktivitet sammanlagt en timme per dag, det behöver inte vara idrott utan man kan till exempel gå i trappor eller klättra på en klätterställning. Vi ser också att det är stora skillnader mellan hur mycket barn rör på sig beroende på hur de växer upp. Vi att alla måste hjälpas åt för att lösa problemet.

Ska inte skolidrotten lösa detta?
– Problemet är för brett för att man ska kunna säga till skolan att ”nu får ni fixa det här”. Skolidrotten är en del av lösningen, den behöver vara fysisk aktiv, men jag tror också att man behöver fundera över hur man får in rörelsen under skoldagen över huvud taget. Det handlar till exempel om vad man gör på rasten eller fritids och delar av den vanliga lektionen kan vara fysiskt aktiva.

Hur goda förebilder är vi vuxna?
– Det kom en studie för bara två dagar sen från Gymnastik- och Idrottshögskolan där man jämfört kondisen hos vuxna 1995 jämfört med 2017, där framkom att 46 procent av alla vuxna i Sverige har så dålig kondis att det är en hälsorisk. Den stora skillnaden är inte att man tränar mindre utan att vardagsrörelsen har minskat, man tar hissen och rulltrappan istället för att gå i trappan och kör bil istället för att gå.

För många kan tröskeln kännas hög, även när det handlar om att komma igång med vardagsmotionen.
– Vi förstår det, därför måste alla hjälpas åt och försöka sänka trösklarna. Det handlar inte om att få alla att springa maraton, varje rörelse är en vinst. De största effekterna får man när man går från att inte röra sig alls till att röra sig lite grann. Men det är absolut en utmaning att många människor kopplar fysisk aktivitet till att man ska prestera. Ofta handlar det om utseendet också.

En av era medarbetare är Carolina Klüft och hon är så klart en fantastisk idrottsförebild, men finns det inte risk för att hon förstärker kopplingen mellan rörelse och prestation?
– ”Carro” är en stor förespråkare för att rörelse ska vara roligt, hon har alltid tyckt att idrott är kul och det har hjälpt henne till framgång. Vi pratar ju om barn och ungdomar och då måste det vara lustfyllt och enkelt! Du kan ju dessutom få lika stora effekter av att klättra i en klätterställning och springa längs en hinderbana som att genomföra ett träningspass.

Hur jobbar Generation Pep?
– Vi står på tre olika ben. Det första är vårt nätverk av ”peppare”, alltså företag, organisationer och privatpersoner som delar vår vision och bidrar till den på olika sätt. Vi har allt från ideella ”Snö och systerskap” som arbetar för att stärka och inspirera unga kvinnor att utöva friluftsliv och utmana normer, till Luleå Tekniska universitet som driver ett forskningsprojekt kring aktiva skoltransporter. Nästa ben handlar om initiativ, alltså konkreta saker som vi gör själva eller med en partner. Till exempel har H&M tagit fram en kollektion prisvärda träningskläder åt oss. Pep Skola är ett annat exempel…

Har det något med White Guide Junior-kategorin Årets Pep Skola att göra?
– Ja! Pep Skola är ett digitalt stöd som handlar om fysisk aktivitet och skolmat på totalt sex olika områden, till exempel aktiva raster.  Skolor kan gå in och registrera sig, göra en självskattning om var de befinner sig i dag och sen kan man få hjälp längs vägen för att förbättra sig på olika områden. För att nominera sin skola till Årets Pep Skola registrerar man sig först i verktyget och svarar sedan på en enkät.

Kan alla använda verktyget?
– Ja, vi har över fyrahundra skolor som har registrerat sig. Här finns också en inspirationsbank med jättemånga exempel på vad andra skolor redan gör, till exempel kan man få tips på hur man gör det trevligt kring skolmåltiden.

Har ni fler initiativ?
– Det finns över trettio initiativ! Ett av flera som jag är stolt över är att vi i år delat ut en gratis bok som Josefine Sundström har skrivit, på femårskontrollen på BVC. Den handlar om hennes populära karaktär Saga. I boken vill Saga sy en gympapåse och tråden trasslar sig. Först blir hon arg, sedan går hon ut och leker med en kompis och efter det går allt mycket bättre! Boken innehåller också ett faktakapitel om vad som händer i kroppen när man rör sig. Boken kommer att delas ut gratis till alla femåringar hela nästa år också.

Sen hade ni ju ett ben till…
– Ja, det kallar vi ”röst”. Det benet handlar mycket om kunskapsspridning på olika sätt. Vi försöker nå ut med kunskap, inspiration och tips genom våra digitala kanaler. Vi arrangerar också Pep Forum varje höst, där vi samlar forskare och lyfter fram goda exempel. Ett annat exempel är Pep-rapporten där vi precis slutfört insamlingen av svar från drygt 11 000 familjer om fysisk aktivitet, skärmtidsvanor och matvanor. Vi kommer att släppa den i vår.

Vilket är ert ultimata mål?
– Att barn och unga är fysisk aktiva 60 minuter om dagen. Vårt långsiktiga mål är att alla ska vara det! Vi vill också att de skaffar sig hälsosamma matvanor som de behåller under resten av livet. Varje rörelse räknas på vägen mot det långsiktiga målet.

Man hoppas ju att ni kommer att lyckas, men trenden verkar ju tyvärr gå åt det motsatta hållet…
– Jag är född i början av åttiotalet. Tio år tidigare var det helt normalt att åka bil utan bälte i baksätet, nu tänker vi att det är helt orimligt! Den normförskjutningen vill vi få till även när det gäller fysisk aktivitet och matvanor.

Så målet är att vi om tio år ska tycka att vi var jättekonstiga, som vi är i dag?
– Haha, ja, vi vill att man ska tänka ”Hur kunde vi låta våra barn sitta stilla nio timmar om dagen?” Det är vår målbild, att få till en sån normförskjutning.

Hur kom ni in på skolmat och vad har ni gjort på området hittills?
– Eftersom problemet är så brett och skillnaderna är så stora mellan barnen, måste man gå genom kanaler som når alla unga. Det vi har att välja på är BVC, förskolan och skolan. Om vi tittar på skolan, behöver den ta ett kliv för att verkligen förstå vilken fantastisk resurs man har i måltidspersonalen. Förutom att laga mat kan de hjälpa barnen till hälsosamma matvanor, och få dem att förstå att det spelar roll vad de stoppar i sig. Hittills har vi fokuserat mycket på skolorna men vi vill också lyfta förskolorna.

Vad hoppas ni få ut av samarbetet med White Guide Junior?
– Ingången till kategorin Årets Pep Skola är ett engagemang för att mat och fysisk aktivitet hänger ihop. Det vi hoppas att dels att nå ut med det digitala verktyget Pep Skola, dels att ännu fler får inspiration att jobba med både fysisk aktivitet och mat.

Anmälningstiden går ut den sista november. Är det många som har visat intresse?
– Ja, redan nu är det drygt hundra skolor som anmält sig. För att nominera sig till priset behöver man fylla i en enkät och utifrån svaren sållar vi ut de som jobbar med fysisk aktivitet på en ganska hög nivå. Vi ställer till exempel frågor kring hur ofta man har organiserad, fysisk aktivitet på rasten. En grundförutsättning är alltså att man fyller i enkäten på vår hemsida, efter det får de 10–20 bästa ett besök av White Guide Juniors jury. Men alla de som fyller i enkäten deltar i utlottningen av höj- och sänkbara bord till eleverna.

Hur utser ni vinnaren?
– Vinnaren jobbar på ett systematiskt sätt med fysisk aktivitet under både rasten och hela skoldagen, och gärna även i anslutning till skoldagen! Det kan till exempel ske genom att skolan underlättar för eleverna att gå och cykla till skolan, eller att den samarbetar med idrottsföreningar.

Och när det gäller maten, vad ställer ni för krav på den?
– Ett grundkrav är att den uppfyller de nordiska näringsrekommendationerna. Det är också viktigt att den hamnar i elevernas mage, därför tittar också på att måltidssituationen är trivsam och att man äter i en trevlig miljö. Vi vill också att skolan använder måltiden som ett pedagogiskt verktyg för att prata om och lyfta fram hälsosamma måltider.

Sen har du ju gjort en massa andra spännande saker. Berätta!
– Jag är civilingenjör i botten, och i flera år jobbade jag på ett konsultbolag (McKinsey & Company, reds. anm.), sen bytte jag spår och började jobba på utbildningsförvaltningen i Stockholms Stad med stödprocesser som upphandling, ekonomi och personalfrågor. Efter det blev jag biträdande rektor för årskurs 7–9 på Eriksdalsskolan i Stockholm, innan den här spännande frågan dök upp!

Är du lika galet ambitiös när det gäller idrott, eller har du förståelse för att man kan tycka att det är jobbigt att komma igång?
– När jag växte upp var jag verkligen en sån som inte tränade, jag var lång och klumpig och hade dålig koordination. Bollsporter har jag aldrig tyckt om. Jag var visserligen med, men jag spelade hellre teater eller instrument och jag var med i scouterna. Först i vuxen ålder började jag springa, men här har jag varit periodare. Under en period sprang jag mycket och ganska långt; nu när jag har en liten tvååring därhemma blir det snarare ganska kort och långsamt ett par gånger i veckan. Så jag har absolut förståelse för det här med trösklar!