Varnar för stigande livsmedelspriser
Publicerad: 2021-09-24

De globala priserna på vanliga livsmedelsråvaror har ökat kraftigt de senaste åren, i vissa fall med över 100 procent. Nu flaggar branschorganisationen Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal för att vi troligtvis kommer att se en ökning av priserna även mot slutkonsumenterna i Sverige.
– Utan tvekan. Det kommer märkas i butikerna i höst, säger han i ett pressmeddelande.
Att priserna inte redan har stigit förklarar han med att det finns långa eftersläpningseffekter; att omförhandla nya leveranspriser tar lång tid för dagligvaruhandeln. Men förr eller senare kommer att slå igenom i konsumentledet.
Mellan 45-80 procent har råvarupriserna ökat sedan förra sommaren, konstaterar Carl Eckerdal.
– Går man tillbaks till januari 2019, precis innan pandemin bröt ut, så har priserna ökat med 50-120 procent. De senaste 20 åren har vi bara två gånger tidigare sett lika stora och breda prisökningar på livsmedelsråvara, säger han.